Gesichter der Reformation

Gesichter der Reformation

Wolność wyznania posiada dla mieszkańców Łużyc Górnych szczególną wartość. Od czasów reformacji w pokoju mieszkają tu protestanci i katolicy. Za symbol różnorodności religijnej uchodzi katedra w Budziszynie, z której korzystają wierni dwóch wyznań. Łużyce Górne są jednocześnie krajem dwujęzycznym, ponieważ obok Niemców żyje tu także ludność serbołużycka. Reformacja w istotnym stopniu przyczyniła się do powstania literackiego języka górno- i dolnołużyckiego.

Ponieważ do 1635 r. Łużyce Górne stanowiły część korony czeskiej, ich historia związana jest ściśle z sąsiednimi regionami – Czechami i Śląskiem. Także tam ruch reformacyjny cieszył się w XVI w. wielkim powodzeniem, jednak dzięki działaniom kontrreformacji Habsburgowie zdołali częściowo podważyć sukcesy luteranizmu.

W perspektywie Roku Marcina Lutra (2017) instytucje kulturalne Górnych Łużyc podjęły się organizacji szeregu projektów i akcji, poświęconych reformacji i jej długofalowym skutkom. Patronem każdego projektu została konkretna postać historyczna. „Twarze reformacji“ udowodniają, że protestanckie dziedzictwo jest nadal żywe, łącząc ludzi na Łużycach, w Czechach i na Śląsku ponad granicami językowymi i państwowymi.

Przewodnik Po Zabytkach Reformacji